Wie we zijn

Een Christus-belijdende gemeente. In Jezus Christus is zichtbaar wie God voor ons is: een God van liefde, vergeving en verzoening. Wij leven van Zijn genade! En dat geeft geloof, kracht, troost en hoop. En daardoor betrokkenheid op God en op elkaar.

Meer weten

Dagelijks woord


DagelijksWoord.nl

Agenda

23-05-2021
30-05-2021
06-06-2021
13-06-2021
20-06-2021

Dorpskerk
Dorpsstraat 170
2761 AJ Zevenhuizen

Kapel te Oud Verlaat
Vlietkade 35
2761 DT Zevenhuizen

Predikant
ds. D. van Vreeswijk
tel.: 0180-701163

Scriba
Rinus Klein
tel.: 0180-631242

Bankrekeningnummers
Diaconie:
NL21 RABO 0375 0050 72

Actie Kerkbalans:
NL17 RABO 0362 1055 02

Collectebonnen:
NL24 RABO 0371 3131 98

Ontmoeting in Kerkklanken
NL17 RABO 0362 1055 02